ADANA cuma mesajları - [YERELREHBER] | Türkiye'nin Rehberi

ADANA cuma mesajları - [YERELREHBER] | Türkiye'nin Rehberi

ADANA cuma mesajları


En yeni ve anlamlı cuma mesajları yerelrehber'de.. Resimli cuma mesajları ve tüm illerimize özel cuma mesajları

1. Tüm ADANA ilinin cuması mübarek olsun

2. Dualarımız kabul amelimiz makbul olsun cumamız mübarek olsun

3. ADANA ilindeki tüm insanların cuması mübarek ibadetleri makbul olsun. Hayırlı cumalar

4. Allahım cuma gününün yüzü suyu hürmetine dualarımı kabul et günahlarımı bağışla cennetine dahil eyle . Amin

5. Allahümme innî es’elükes-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Cumanız mübarek olsun

6. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Hayırlı cumalar

7. Ölüm vardır, gâfil olma, Sakın meyletme dünyaya! Kapılma dünya malına! Sakın aldanma dünyâya. Durma çalış emr-i Hakka Gücün yettikçe icraya! Hayırlı cumalar

8. Dünya yolda bir handır konan birgün geçer elbet. Rabbim cuma gününde ölmeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar

9. Ümmeti ümmeti diyen Efendimize (sav) komşu olmayı nasip eyle Allahım .. Cumanız mübarek olsun

10. Ey rabbim dilimizden tevhidi gönlümüzden habibini çıkarma amin.  Hayırlı cumalar

11. Allahım bütün ölmüşlerimizi cennetine dahil eyle, bizleride imanla ölmeyi nasip et. Hayırlı nurlu cumalar

12. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir ve Allah bir çoğunu da bağışlar. (Şûrâ Suresi 30. ayet) Hayırlı cumalar

13. İnsanların en cömerdi Allahüteale'nın hukukuna riayet edendir. Cumanız mübarek olsun

14. Haram yiyen ve haram söyleyenin duası kabul olmaz. Allahım bizi duası kabul olmuşların hürmetine bağışla dualrımızı kabul eyle. Hayırlı cumalar

15. İsmi azam ile dua edenin duası kabul olur istenen şey verilir."Allahümme innî es'elüke yâ âlimel hafiyye ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra'b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye yâ men havaicul-halki indehü makdıyye yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu'tî ve lâ gayruhu rabbün yud'a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a'tini süâli inneke alâ külli şey'in kadîr."

 

ADANA cuma mesajları

ADANA cuma mesajları

ADANA cuma mesajları

ADANA cuma mesajları

ADANA cuma mesajları

ADANA cuma mesajları

ADANA cuma mesajları

cuma mesajları